Let's Play Lotto Together

We are the first and only online automated lotto pool in the Philippines


Ano Ba Ang Lotto Pool?

Ang Lotto pool ay isang group nang mga lotto players na kung saan bawat member ay pweding mag submit nang kanyang number combination. Lahat nang tickets o combinations na nasubmit sa group ay lalaruin nang bawat player. Sakaling manalo ang group (Jackpot prize) paghahatian ito nang bawat player. Ang hatian ay depende kung ilang combinations o tickets ang na submit nang isang player, mas maraming ticket o combination mas malaki ang parti sa jackpot prize.

Ano Ba Ang Lotto System Bet?

Pag nag laro ang isang player nang "lotto system bet" pwede siyang pumili nang 7 hanggang 12 numbers at ang system na ang bahalang mag generate nang mga combinations na pweding mabuo mula sa mga napiling numbers. Halimbawa pumili ka nang 12 numbers, may katumbas itong 924 combinations. Pero ito ay nagkakahalaga nang 18, 480 Php.


Ano Ang PN At SB Game Section?

Sa "Play Now" (PN) game section, ang member ay pweding mag submit nang kanyang gustong number combinations. Kalahati nang "jackpot prize" ang parti nang player na nakapag submit nang winning combinations. At ang natira naman ang paghahatian nang iba pang player. Samantalang sa "System Bet" (SB) game section, ang player ay pwede lamang mag suggest/submit nang 5 numbers. Ito ay naka rank para basihan kung anong 12 numbers ang lalaruin nang group sa "system bet". Ang jackpot prize ay paghahatian depende sa laki nang bet nang isang player.


Lotto System Bet

System Bet No. of CombinationsAmount
77140
828560
9841,680
102104,200
114629,240
1292418,480
Minimum Share Prize

Ang mininum prize ay mag kaiba sa bawat laro. Ito ay posible pang bumaba sakaling may iba pang nanalo maliban sa ating group. Mas malaki naman ang jackpot prize mas malaki rin ang partihan nang bawat player.


Game Type Minimum Jackpot PrizeMinimum BetShare Prize
426,000,000 Php25 Php6,000 Php
459,000,000 Php25 Php9,000 Php
4916,000,000 Php25 Php16,000 Php
5530,000,000 Php25 Php30,000 Php


May Online Spare Time Kaba?

Gusto mo bang maglaro nang lotto pero wala ito sa budget mo? O gusto mong kumita gamit ang internet? Baka makatulong ito sayo, ang group na ito ay may website na naka-design na mag auto-record nang mga invitation sa ibang lotto player gamit ang member "referral link". Bawat member ay may sariling referral link. Pwede mo itong i-share, i-sama sa mensahe o i-post sa iyong Facebook account o iba pang social media at email.

Paalala lang po na ang group na ito ay hindi "net-working group", wala itong membership fee, walang product na dapat i-promote /ibenta ang isang member. Spare time lang ang kailangan kung ikaw naman ay online. Bilang pasasalamat sa kusang pag-promote sa group kaya kami nagbibigay nang "free creadit" o points.

Advantage Pag Ikaw Ay May Downline


  • Mag Laro Nang Libre
  • Halimbawa may na invite ka na 200 members, sila ay ang iyong "down-line" at kung 150 nito ay sumali sa isang game, automatic may 150 Pesos na papasok sa iyong "earn credit" na pweding mong gamitin pang bet sa anumang game o ilipat sa iyong "pay-off" kung gusto mo itong i-cash-out.

  • May Commission Ka
  • Pag sakaling manalo ang group at may "down-line" ka sa mga players, tatanggap ka nang 300 pesos bawat player na down-line mo. Halimbawa may 20 players ka na down-line, may matatanggap ka na 6,000 pesos 300 x 20). At pag ang downline mo naman ang nakapag submit nang winning number combination (PN game section), 20,000 agad ang matatanggap mo.


Mag papatuloy ang pagtanggap mo nang "libring credit" o points hanggat patuloy rin ang pagsali nang mga down-line mo sa isang game.


Learn more about us, read our:

Frequently Asked Questions

Game Mechanics
Declaimer:

Please beware of people claiming to be one of Lotto Upgrade staff or connected to PCSO and ask for your money. They're using the name and LOGO of LU to scam. We don't authorized any person to collect payment for membership or for other reasons in return other than for your credit update. Please do not transact to anybody using text, email, other Facebook account with the LOGO of LU specially when it involve cash. We are not connected with PCSO, or receive any commissions for providing this service. Submitted number combinations are record in our database for purchase in an authorized PCSO lotto outlet, we don't sell ticket online. Lotto Upgrade is a lotto pool group, any ticket we purchased is not own by individual member or player but by the group. Some images we use here are own by PCSO.


www.LottoUpgrade.com   Powered by CodedEye

© All Rights Reserved 2015 - 2016